Prostory

  • Cvičení i kurzy probíhají v budově Komerční banky v Kroměříži v 1.patře, dveře jsou označeny letákem
  • Místnost je vybavena pomůckami pro matku a dítě
  • Ke cvičení jsou k dispozici rehabilitační balony, overbally. Cvičíme při hudbě a bez obuvi.
sal
sal
sal