Lekce 2

  • Věnujeme se porodu. Seznámení s porodním sálem a jeho vybavením.
  • Naučíme se správně dýchat v I. a II. době porodní.
  • Praktická ukázka úlevových poloh při kontrakcích v I. době porodní a seznámení s jinými úlevovými technikami.
  • Průběh porodu, porodní polohy (dle přání klientky možnost individuálního zaměření).
  • Problémy při porodu – císařský řez, porod koncem pánevním.
  • Epidurální anestezie u porodu. Léky u porodu, pitný a stravovací režim.
  • Role otce dítěte u porodu, možnost účasti tatínků v této lekci (zdarma).
  • Kontakt s dítětem po porodu.
porodnice01